Vattenkraft

Hjälper vattenkraftsägare med upphandlingar och processplan. Via fullmakt registrerar jag alla uppgifter som ska in i vattenkraftensmiljöfonds databas ”BUBBLAN” samt ansöker om utbetalningar. Sköter kontakten med fonden och medverkar på möten. Kopierar upp pärmar och levererar till Mark- och miljödomstolen. Du väljer själv hur mycket hjälp som önskas.