Vattenkraft

Är du vattenkraftsägare och ska söka pengar från Vattenkraftens Miljöfond?

Erbjuder min tid när ni behöver den som bäst.  I samband med Nationell plan för omprövning av vattenkraft så kan arbetsbelastningen bli betungande.

Genom att delegera så frigör du värdefull tid. Jag kan sköta:

 • Kontakten med Vattenkraftens Miljöfond
 • Upphandlingar 
 • Processplan 
 • Genomförandeplan
 • Registrera och ansöka om utbetalning i Vattenkraftens miljöfonds databas “BUBBLAN”.
 • Medverka på möten
 • Kontakt med konsulter
 • Kopiera och levererar pärmar till Mark- och miljödomstolen.

Kan vara en hjälpande hand längs hela processen.

Vanliga frågor

 • Vad behövs vid ansökan till Vattenkraftens Miljöfond?
 • Vad är uppstartsbidraget?
 • Vilka uppgifter ska in i ”Bubblan”?
 • Vad krävs för att få ersättning?
 • När betalas ersättningen ut?
 • 85% av vad?
 • Vad ersätter fonden?
 • Vilka kompetenser krävs för en omprövning till Domstol?
 • Vilka delar kan jag göra själv?

Hjärtligt välkommen med dina frågor!!